ФІЛІЯ КЛЕСІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО


Історична довідка

 • ДП «Клесівський лісгосп» був організований в 1940 році на базі приватних лісів і Клесівського лісництва державного лісового фонду. Інформаційних даних про початкову структуру і загальну площу лісгоспзагу не збереглося.
 • За період 1959 по 1969 рік лісгоспзаг прийняв більшу частину (25640 га) земель від колгоспів і передав іншим землекористувачам 23284 га. Отже, площа лісгоспзагу на початок 1969 року склала 57295 га.
 • За ревізійний період з 1969 року по 1978 роки на підставі відповідних розпоряджень зі складу лісгоспзагу було вилучено 1910 га і прийнято 283 га.
 • За період з 1980 по 1989 роки до складу земель лісгоспзагу було прийнято 15 га і передано 243 га на підставі відповідних постанов і рішень, уточнення площ в органах зем-левпорядкування 18 га. Отже, загальна площа земель лісового фонду Клесівського лісгоспзагу складала 55458 га.
 • В 1991 році згідно наказу Міністерства лісового господарства України від 31.10.1991 року № 133 Клесівський лісгоспзаг перейменований в Клесівський державний лісгосп.
 • За ревізійний період з 1990 по 2009 роки на підставі розпорядження РМ України від 23.02.90 р. № 88-р зі складу держлісгоспу вилучено і передано Клесівській селищній раді 474 га. У 1997 році згідно з розпорядженням голови Рокитнівської райдержадміністрації від 20.11.97 р. № 478 зі складу держлісгоспу вилучено і передано Томашгородській селищній раді 101,8 га.
 • У 2003 році згідно Указу Президента України від 03.04.1999 р. № 356/99 «Про створення Рівненського природного заповідника» Постановою КМ України від 14.08.03 р. № 1271 вилучено і передано до його складу 269 га земель лісового фонду Клесівського держлісгоспу.
 • У 2005 році згідно наказу Державного комітету лісового господарства України від 08.02.05 р. № 132 Клесівське державне лісогосподарське підприємство перейменовано в Державне підприємство «Клесівське лісове господарство».
 • У 2006 році згідно Рішення Рівненської обласної ради від 09.01.06 р. № 731 зі складу лісгоспу вилучено і передано Томашгородській селищній раді 33,5 га.
 • У 2007 році згідно з розпорядженням Рівненської обласної адміністрації від 01.02.2007 року № 41 до складу лісгоспу передано 20,1 га земель Вирівської сільської ради.
 • В 2013 році згідно розпорядження КМ України від 29.04.2013 р. № 285-р вилучено з складу лісгоспу 11,0 га.
 • Згідно розпорядження КМ України від 03.07.2013 р. № 584-р до складу «Клесівське лісове господарство» передано 1133,2 га.
 • У 2019 році, згідно розпорядження КМ України від 03 жовтня 2018 року № 709 вилучено зі складу лісгоспу по Сарненському районі 29,8 га.
 • Перше лісовпорядкування лісів, які входять до складу лісгоспу було проведено у 1952 році. Наступні лісовпорядні роботи проводились в 1958, 1969, 1979, 1989 роках. В архівах збереглися матеріали цих робіт, які на даний час не мають виробничої цінності, окрім історичної.
 • Попереднє лісовпорядкування було проведено в 2009 році Київською лісовпорядною експедицією. Роботи виконувались відповідно до вимог лісовпорядної інструкції 1986 року по І розряду.
 • Починаючи з 1990 року на всій території лісгоспу проводиться безперервне лісовпорядкування. Воно заключається в щорічному проведенні натурних таксаційних робіт на площах охоплених господарською діяльністю, на прийнятих землях, на лісових ділянках, що зазнали впливу стихійного лиха. Всі поточні зміни вносилися в повидільну таксаційну і картографічну базу даних, які підтримувались в актуальному стані. Під час безперервного лісовпорядкування здійснювався контроль за якістю виконання лісогосподарських заходів і лісокористування, визначались місця їх проведення. За результатами безперервного лісовпорядкування надавались комплекти обліково-звітної документації. Проводився аналіз виконання проекту організації та розвитку лісового господарства, а його результати доводилися на всі рівні господарського управління.
 • В 2000 році безперервне лісовпорядкування проведено з оновленням основних проектних і картографічних матеріалів. Проведена додаткова таксація лісових ділянок стиглих і пристигаючих насаджень, можливих для експлуатації, молодняки до 20 років. Були встановлені нові розрахункові лісосіки рубок головного користування та обсяги рубок формування і оздоровлення лісів.
 • Безперервне лісовпорядкування забезпечило оперативний збір інформації про стан лісового фонду, сприяло поліпшенню використання лісових ресурсів, підвищення продуктивності, якісного складу та захисних функцій лісів.
 • Нинішнє лісовпорядкування проведено за І розрядом у відповідності з вимогами чинної лісовпорядної інструкції, рішеннями першої лісовпорядної наради і технічної наради за підсумками польових робіт (додатки 1, 2). Основні показники проведеного лісовпорядкування наведені в таблиці 1.2.1.
 • Лісовпорядкування проведено за методом класів віку, який полягає в утворенні госпчастин, господарств, господарських секцій, які складаються з сукупності однорідних за складом і продуктивністю деревостанів, об’єднаних одним віком і способом рубки лісу.
 • Первинною обліковою одиницею є таксаційний виділ, а первинною розрахунковою одиницею – господарська секція. Усі розрахунки здійснені на основі підсумків розподілу площ і запасів насаджень господарських секцій за класами віку.